Vloženo: 31.03.2022 Autor: Oldřich Vybíral / Oddělení rozpočtu a financování

Aktualizace pro březen 2023. Nabídka platí jen pro zaměstnance kraje a příspěvkových organizací zřizovaných krajem.

Výhodnější bankovní služby pro zaměstnance příspěvkových organizací. Jedná se o aktuální nabídku programu Bank at Work, která je platná v období od 2. 1. 2023 do 30. 6. 2023.

Jediné, co je ze strany příspěvkových organizací nutné sdělit:

  1. Název organizace
  2. IČO organizace
  3. Kontaktní osoba (ředitel, zástupce): jméno, email, telefonní číslo
  4. Mzdový účet organizace (pro interní spárování s promokódem), který slouží jako identifikátor zaměstnance organizace. V případě, že posíláte mzdy z více účtů, prosím o uvedení všech. Tímto zajistíme, že všichni Vaši zaměstnanci, kteří splní podmínky – založení účtu v UCB a zasílání mzdy na účet v UCB, budou mít každý měsíc o 2% vyšší mzdu.
  5. Informace pošlete emailem na:  miroslav.mucha@unicreditgroup.cz.

V příloze najdete aktualizovaný leták – Nabídka pro zaměstnance – vytvořený speciálně pro Vaše zaměstnance s kontakty na pobočky UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s.

Leták obsahuje “promokód”, díky kterému je zřejmé, že zaměstnanec, prokazující se tímto letáčkem, pracuje ve Vaší společnosti a má nárok na veškeré benefity s tím spojené. Systém výhody Bonusu je napojený na váš firemní účet, ze kterého se hradí mzdové prostředky zaměstnancům.

Výplata odměny je rozdělena na 2 období:

1. období (12 měsíců):

• Při aktivním využívání účtu zůstává hlavní benefit v podobě odměny 2 % z čisté mzdy po dobu 12 měsíců.

Výše odměny je max. 500 Kč měsíčně (6.000 Kč ročně).

 

2. období (dalších 12 měsíců):

• Pokud si nový klient sjedná do 12 měsíců od založení účtu další produkt za podmínek uvedených níže (Hypotéka, Presto, Investice, Pojištění) nebo

• Pokud si stávající klient sjedná do 12 měsíců od měsíce kdy si k nám začne zasílat mzdu další produkt za podmínek uvedených níže (Hypotéka, Presto, Investice, Pojištění), získá další rok odměny 2 % z čisté mzdy po dobu 12 měsíců.

• Dále platí, že svůj účet využívá aktivně i ve 2. období (posílá si na něj mzdu a uskuteční min. 3 platby kartou měsíčně).

Výše odměny je max. 500 Kč měsíčně (6.000 Kč ročně).

 

Celkově tak může nový anebo stávající klient získat odměnu ze mzdy až po dobu 24 měsíců do výše 12.000 Kč.

Dalšími zvýhodněnými produkty v rámci programu Bank at Work jsou:

 

PRESTO Půjčka

- Klient obdrží odměnu v podobě vrácení první anuitní splátky nově zřízené PRESTO Půjčky.

- Odměna se vztahuje na úvěr sjednaný v minimální délce trvání 60 měsíců.

 

Hypotéka

- Klient obdrží slevu z úrokové sazby ve výši -0,15 % p. a. pro období první fixace.

- Odměna se vztahuje na hypotéku sjednanou v minimální délce trvání 10 let.

 

Investice

- U pravidelné investice v minimální výši 500 Kč měsíčně, která nebyla upravena o slevu na vstupním poplatku a má jednorázově zaplacený vstupní poplatek, klient obdrží odměnu v podobě vrácení první zaplacené investice zpět na svůj účet.

- U jednorázové investice klient obdrží slevu na vstupním poplatku ve výši 50 % v případě řádně vypořádaného pokynu.

 

Životní pojištění (pouze CZ)

- Klient obdrží odměnu v podobě vrácení prvního zaplaceného měsíčního pojistného.

- Odměna se vztahuje na aktivní smlouvy se zaplaceným prvním pojistným, do odměny se nezapočítává mimořádné pojistné.

 

Auto úvěr od UniCredit Leasing

- Klient obdrží slevu z úrokové sazby ve výši -0,20 % p. a. a příspěvek na tankování v podobě CCS karty u nově zřízeného úvěru.

 

UPOZORNĚNÍ!

1) Na odměnu až 6.000 Kč za 1. období a až 6.000 Kč za 2. období nemá nárok stávající klient Bank at Work, který si na svůj účet již zasílá mzdu.

2) Stávající klient Bank at Work, který si na svůj účet již zasílá mzdu, má nárok na zvýhodněné produkty v rámci programu Bank at Work (Hypotéka, Presto, Investice, Pojištění).

3) Na odměnu až 6.000 Kč za 1. období a až 6.000 Kč za 2. období nemá nárok stávající klient Bank at Work, který již využil odměnu v podobě 2 % ze mzdy až 10.000 Kč v uplynulých letech, takový klient má nárok pouze na zvýhodněné produkty v rámci programu Bank at Work (Hypotéka, Presto, Investice, Pojištění) za předpokladu, že svůj účet aktivně využívá (posílá si na něj mzdu a uskuteční min. 3 platby kartou měsíčně).

 

V případě dotazů se prosím obracejte na tento kontakt:

Miroslav Mucha 
Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Mob.: +420 601 560 298

miroslav.mucha@unicreditgroup.cz

Připojené soubory

Související dokumenty