Vloženo: 21.03.2024 Autor: Jana Bendová / Oddělení rozpočtu a financování

Porada ředitelů k rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2024

Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje pořádá poradu ředitelů středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, domovů mládeže, škol samostatně zřízených pro děti a žáky se zdravotním postižením (speciálních škol), pedagogicko-psychologických poraden, dětských domovů, ZUŠ a DDM (SVČ)
a ost. škol. zařízení, která se bude konat v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje na adrese Brno, Cejl 73 , 1. patro,  aula dv.č. 117 ve dvou skupinách:

Porada se uskuteční ve dvou termínech:

ve středu dne 10.dubna 2024 v 8.30 hodin:       pro ředitele středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, domovů mládeže a DDM (SVČ) a ost. škol.  zařízení

ve středu dne 10.dubna 2024 v 11.00 hodin: pro ředitele škol samostatně zřízených pro děti a žáky se zdravotním postižením (speciálních škol), pedagogicko-psychologických poraden, dětských domovů a ZUŠ

Na programu jednání budou zejména informace k rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2024.

S ohledem na kapacitu auly Vás žádáme o účast jednoho zástupce za organizaci. Parkovat lze v podzemních garážích objektu – vjezd z ulice Bratislavské.

Připojené soubory

Související dokumenty