Vloženo: 11.07.2019 Autor: Oldřich Vybíral / Oddělení vzdělávání

Dodatečně se nyní do 1.8.2019 mohou hlásit žákyně a žáci, které/kteří ve školním roce 2018/2019 ukončily/ukončili 9. ročník základní školy nebo tomu odpovídající ročník víceletého gymnázia. Podmínkou je výborná znalost německého jazyka.

Dodatečně se nyní do 1.8.2019 mohou hlásit žákyně a žáci, které/kteří ve školním roce 2018/2019 ukončily/ukončili 9. ročník základní školy nebo tomu odpovídající ročník víceletého gymnázia. Podmínkou je výborná znalost německého jazyka.

 

Přihlášky k přijímacím zkouškám zašlete do 1.8.2019 na adresu:

 

Friedrich-Schiller-Gymnasium

Dr. Tomáš Křenek,

Seminarstraße 3

01796 Pirna

Německo

 

V přihlášce je nutné uvést: jméno, příjmení, datum narození, bydliště uchazeče a jeho rodičů (zákonných zástupců) včetně telefonního/e-mailového spojení, dále adresu školy, kterou žák/ žákyně navštěvuje spolu s kopiemi vysvědčení za poslední dva ročníky.

 

Zájemci budou pozváni vedením Gymnázia Friedricha Schillera k výběrovému řízení, při kterém prokáží znalosti z matematiky (písemný test), německého a anglického jazyka (test, ústní zkouška).

 

Nástup ke studiu: 18.08. 2019

 

Pro další informace o výběrovému řízení a o binacionálním vzdělávacím projektu kontaktujte českého studijního koordinátora:

Dr. Tomáš Křenek, tel: (+49) 0 35 01 / 78 15 75,

e-mail: krenek.schillergymnasium@pirna.info

www.schillergymnasium-pirna.de

Související dokumenty