Vloženo: 17.01.2019 Autor: Oldřich Vybíral / Oddělení vzdělávání

Výběrové řízení na dvojjazyčná studia do Německa a do Francie.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Vás informujeme o blížící se uzávěrce podání přihlášek do výběrového řízení ke studiu v českých sekcích lyceí v Dijonu a Nîmes ve Francii od školního roku 2019/2020. Dokumentace uchazečů musí být doručena na adresu MŠMT (Odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1) do 15. 2. 2019.   

MŠMT také vyhlásilo výběrové řízení do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného víceletého studia realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Přihlášky se zasílají na adresu Gymnázia Děčín (Komenského nám. 4, 405 02 Děčín) do 28. 2. 2019.

Současně proběhne i dodatečné výběrové řízení na obsazení jednoho místa ve vyšším ročníku studia na Gymnáziu Friedricha Schillera. O studium se mohou ucházet žáci 9. ročníku základní školy/základní školy s rozšířenou výukou jazyků a žáci tomu odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia. Přihlášky k přijímacímu řízení se zasílají do 23. 1. 2019 na adresu na Gymnázia Friedricha Schillera (Friedrich-Schiller-Gymnasium, Dr. Tomáš Křenek, Seminarstr. 3, D-01796 Pirna, Deutschland). 

Veškeré informace k výše uvedeným nabídkám jsme zveřejnili na webových stránkách Akademické informační agentury (AIA): https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia-MSMT/.

Kontakt:

Mgr. Pavel Rybář

Odborný referent

Akademická informační agentura (AIA)

Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů

 

Tel.: (+420) 221 850 505

E-mail: pavel.rybar@dzs.cz

 

Dům zahraniční spolupráce

Na Poříčí 1035/4   |   110 00 Praha 1

www.dzs.cz   |   www.naerasmusplus.cz  

 

 

Související dokumenty