Vloženo: 24.09.2018 Autor: Oldřich Vybíral / Oddělení vzdělávání

Nabídka dvou-až třídenní exkurze pro učitele do srdce Evropské unie - Bruselu. Nabídka platí do 7. 10.2018. Podrobnosti níže.

Cílem naší zahraniční kanceláře - Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii je navázání spolupráce Jihomoravského kraje s ostatními evropskými regiony, propagace kraje v zahraničí, zprostředkování kontaktů a poskytování informací o aktuálním dění v evropské politice, prezentování a prosazování zájmů kraje u institucí Evropské unie za účelem udržitelného rozvoje Jihomoravského kraje. Pokud byste si o našem fungování chtěli zjistit více, můžete na našem webu (http://www.kjmk.eu/cz/brusel) nebo na Facebookové stránce (https://www.facebook.com/Representation-of-the-South-Moravian-Region-to-the-EU-1632849483616453/).

Obsahem exkurze by bylo kromě představení činnosti naší kanceláře a její funkce hlavně návštěva evropských institucí a setkání s některými jejich pracovníky, s někým z europoslanců, příp. jinými českými subjekty působícími v Bruselu nebo vyslanými zástupci za ČR na Stálém zastoupením ČR při EU, v NATO ntp. Tato exkurze je vhodná primárně pro učitele společenských věd nebo dějepisu a program je možné uzpůsobit dle preferencí a dohody.

Exkurzí bychom rádi zvýšili zájem a povědomí o EU, poskytli náhled na fungování EU, postavení a roli ČR, evropských institucí a evropských fondů a informovali o současném evropském dění. Zároveň může množství dalších projektů např. od Evropského parlamentu Dům evropských dějin a Parlamentarium sloužit jako inspirace i pro třídní exkurzi.

Náklady: kromě zajištění programu nabízíme úhradu ubytování. Ostatní náklady je třeba hradit a počítat přibližně:

- doprava: průměrně cca 5 - 10 000 Kč zpáteční letenka + doprava na/z letiště + do 20 eur MHD na 3 dny,

- strava: snídaně možné v hotelu, průměrná cena oběda/večeře v restauraci cca 12 – 17 eur,

- příp. další drobné osobní výdaje.

Nabídka platí na principu „kdo dřív přijde“. V případě zájmu, prosím, uveďte termíny, které by se vám hodily z následujících možných:

29. – 31. 10.

19. – 21. 11.

26. – 28. 11.

28. – 30. 11.

3 dny v týdnu 10. – 14. 12.

V případě zájmu odpovězte, prosím, nejpozději do 7. října.

 

Kontakt:

Radka Svobodová

Representation of the South Moravian Region to the EU

Place de Jamblinne de Meux 31
1030 Brussels

Facebook: Representation of the South Moravian Region to the EU

Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, p.o.

Žerotínovo nám. 3

601 82 Brno

Tel.: 541 65 1210

Mobil: +420 702 171 665

svobodova.radka@kjmk.eu

www.kjmk.eu

Související dokumenty