Vloženo: 19.12.2018 Autor: Oldřich Vybíral / Oddělení vzdělávání

Nabízíme Vám spolupráci formou stáže pedagogů v naší brněnské firmě RehiveTech, spol. s r.o., kterou můžete plně hradit z prostředků grantu OP VVV. Vaši pedagogové mohou absolvovat stáž u nás jako potencionálního zaměstnavatele studentů a pro financování takové stáže využít právě šablony.

Připojené soubory

Související dokumenty