Vloženo: 14.11.2017 Autor: Oldřich Vybíral / Oddělení vzdělávání

Nový spolek Pedagogická komora, z.s., má již 1.333 členů a je největším spolkem v českém školství.

Rádi bychom vás informovali o existenci spolku Pedagogická komora. Od října 2017 si přihlášku do tohoto nového spolku podalo 1.333 pedagogů (80 % učitelů, 15 % ředitelů škol a 5 % dalších pedagogických pracovníků). Jsme tudíž nejpočetnějším spolkem pedagogů v ČR. Rádi bychom přispěli ke zlepšení podmínek k práci všech pedagogů.

Náš plakát A4 k vytištění naleznete zde:

http://www.pedagogicka-komora.cz/2017/11/plakat-na-nastenky-do-skol.html

Přihlášku do spolku najdete tady:

http://www.pedagogicka-komora.cz/2017/09/pedagogicka-komora-prihlaska-do-spolku.html

Do spolku Pedagogická komora se přihlásilo 1.333 pedagogů

http://www.pedagogicka-komora.cz/2017/10/do-spolku-pedagogicka-komora-se.html

 

 

Kontakt:

Mgr. Radek Sárközi

prezident spolku

info@ pedagogicka-komora.cz

Tel.: 775 165 203

 

Pedagogická komora, z.s.

Kosmická 742/11, 149 00 Praha 4 - Háje

www.pedagogicka-komora.cz

 

V nejbližší době se chce Pedagogická komora, z.s., věnovat následujícím oblastem:

-Propojení pedagogů a vytvoření silné a respektované stavovské organizace

- Iniciování revize inkluze na základě podnětů učitelů z praxe

- Navýšení rozpočtu školství na průměr zemí EU, což je o 25 % více než nyní

- Narovnání platů pedagogů na průměr EU, což je o 50 % více než nyní

- Snížení administrativní zátěže škol (ředitelů i učitelů)

- Přijetí zákona o Pedagogické komoře, která bude oficiálním připomínkovým místem školské legislativy a profesní stavovskou organizací pedagogických pracovníků

Související dokumenty