Vloženo: 04.11.2021 Autor: Oldřich Vybíral / Oddělení vzdělávání

Workshop, který zážitkovou formou zpracovává téma (dez)informací a předsudků o cizincích, žijících v České republice a svou formou je vhodný do výuky multikulturní a mediální výchovy.

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,

ráda bych Vás oslovila s nabídkou workshopu, který zážitkovou formou zpracovává téma (dez)informací a předsudků o cizincích, žijících v České republice a svou formou je vhodný do výuky multikulturní a mediální výchovy.

Workshop realizuje Integrační centrum Praha, obecně prospěšná společnost zřízená hlavním městem Praha za účelem koordinace aktivit zaměřených na integraci cizinců na území metropole. Naše bezplatné služby jsou určeny legálně pobývajícím cizincům a pracovníkům veřejných institucí.

Naše organizace se tématem cizinců dlouhodobě zabývá, a proto vnímáme nedostatek ověřených informací jako klíčovou překážku v integraci. Právě proto vznikl projekt (DEZ)INFORMACE, jehož součástí je informační kampaň „Předsudky se šíří tam, kde nejsou fakta“ a speciálně vytvořené workshopy na školách.

 

CO WORKSHOP NABÍZÍ?

Workshopy se hodí do výuky průřezového tématu  "Mediální výchova", "Multikulturní výchova", "Výchova demokratického občana" a "Občan v demokratické společnosti". Zážitkovou a atraktivní formou (online úniková hra) vedou studenty k tomu, aby se naučili ověřovat pravost informací na internetu, analyzovat mediální sdělení, rozvíjet kritické myšlení a toleranci. Zároveň poskytují příležitost se dozvědět více o cizincích žijících v České republice díky interakci s lektorem cizincem.

 

KOMU JE WORKSHOP URČEN?

Workshop je určen žákům  8.-9. tříd ZŠ a 1. - 3. ročníků SOŠ a SOU v rámci celé České republiky.

 

KDY A JAK BUDE WORKSHOP PROBÍHAT?

Workshopy budou realizovány ve školním roce 2021/2022. Metodicky je workshop navržen jak pro prezenční, tak i pro distanční výuku.

Časová dotace workshopu jsou dvě vyučovací hodiny. Workshop by měl probíhat v učebně s připojením k internetu (wifi), projektorem a reproduktorem. Jeden workshop je určen pro jednu třídu (max 30 studentů), studenti budou během první části rozdělení do menších skupinek, v každé skupince je potřeba mít jeden tablet (můžeme zapůjčit vlastní). 

Je možné se domluvit na více workshopech v rámci jednoho dne. 

Workshopy poskytujeme v rámci projektu (DEZ)INFORMACE, který je financován ze zdrojů Evropské unie a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky, a tudíž jsou pro školy zcela ZDARMA.

 

MÁTE O WORKSHOP ZÁJEM?

Pokud vás téma workshopu zaujalo a měl/a byste zájem ho na své škole realizovat, kontaktujte mě prosím na e-mail či telefon uvedený níže, abychom se domluvili na konkrétním termínu. Jsem k dispozici i pro jakékoliv dotazy. Více informací o daném projektu si můžete přečíst v rozhovoru s jeho koordinátorkou.

 

Přeji příjemný den a těším se spolupráci.

Jekaterina Gazukina
Koordinátorka projektu
e-mail: j.gazukina@icpraha.com
tel.: 775 509 732

Projekt (DEZ)INFORMACE, reg.č. AMIF/22/09, je financován v rámci národního programu Azylového migračního a integračního fondu a rozpočtem Ministerstva vnitra České republiky.

Související dokumenty