Vloženo: 30.06.2014 Autor: Oldřich Vybíral / Oddělení vzdělávání

Cílem grantů je mimo jiné také zvýšit zájem obyvatel o prostředí, ve kterém žijí, a tak by se měli do výsadbových prací aktivně zapojit. Školy zase mohou nově vzniklé zahrady využít k environmentálnímu vzdělávání žáků.

Ulice i školní zahrady díky grantům rozkvetou

Brno (24. června 2014) – V obcích se zvýší počet kvetoucích záhonů a zahrad, které by měly přilákat veřejnost, ale také motýly, čmeláky a včely. Nadace Partnerství totiž nově nabízí možnost získat finanční příspěvek na vytvoření přírodní zahrady nebo osázení veřejného prostranství. O grant ve výši až 30 tisíc korun mohou obce, školy, spolky a další organizace žádat až do 20. srpna. Důležité je, aby se do výsadby trvalek, kvetoucích keřů a stromů zapojili obyvatelé a vysadili rostliny, které jsou vhodné pro dané místo i hmyz. Informace jsou pro zájemce dostupné na www.nadacepartnerstvi.cz v sekci zaměřené na granty.

Zeleň neznamená jen pravidelně sečený trávník a několik stromů. Našim záměrem je obohatit školní zahrady a plochy v zastavěných územích o kvetoucí dřeviny a trvalkové záhony, které budou vypadat hezky a zároveň poskytnou potravu pro užitečný hmyz. Výsadby by měly čerpat z principů přírodních zahrad a zároveň sloužit jako ukázka dobré praxe,“ říká koordinátorka grantů Ivana Adámková z Nadace Partnerství.

Granty zaměřené na přírodní zahrady vyhlásila nadace letos poprvé a má v plánu mezi výsadby rozdělit až 300 tisíc korun. Žádat je možné minimálně o 5 tisíc korun a maximálně o 30 tisíc korun. Peníze lze využít na koupi sazenic, cibulí, hlíz, organických hnojiv, zapůjčení nářadí i zajištění odborného poradenství při výsadbě. Důležité je k žádosti přiložit osazovací plán se seznamem druhů rostlin, počtem sazenic a jejich přesným rozmístěním. Nadace příspěvkem nepodpoří projekty zahrnující výsadby jehličnanů, stříhaných živých plotů, exotických rostlin, použití chemických postřiků a umělých hnojiv.

Cílem grantů je mimo jiné také zvýšit zájem obyvatel o prostředí, ve kterém žijí, a tak by se měli do výsadbových prací aktivně zapojit. Školy zase mohou nově vzniklé zahrady využít k environmentálnímu vzdělávání žáků.

 

Kontakt:
Ivana Adámková, koordinátorka grantů na přírodní zahrady, e-mail: ivana.adamkova@nap.cz, tel.: 515 903 125, mobil: 608 704 389

Adéla Badáňová, PR a komunikace, e-mail: adela.badanova@nap.cz, tel.: 515 903 123, mobil: 721 468 231

Související dokumenty