Vloženo: 12.12.2012 Autor: Oldřich Vybíral / Oddělení vzdělávání

Národní ústav pro vzdělávánní spustil v tomto měsíci nový informační systém pro absolventy ZŠ a SŠ o jejich uplatnění na trhu práce. DOPORUČUJEME!

Informační systém na portálu ISA+ na adrese http://www.infoabslovent.cz je významným zdrojem informací pro žáky a výchovné a kariérové poradce základních a středních škol.

Prosíme o rozšíření mezi žáky i jejich rodiče.

Infromační systém nabízí srovnání, grafy s výsledky uplatěnní absolventů škol na trhu práce v rámci celé ČR i jednotliových krajů. Dále nabízí databázi oborů opět napříč celou republikou i v jednotlivých krajích včetně kontaktů na školy, které obory nabízejí.

Žáci a studenti se zde mohou seznámit se všemi nabízenými obory i formou prezentací a videoprezentací.

Kontakt na provozovatele informačního systému:

Národní ústav pro vzdělávání
Centrum kariérového poradenství
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10

email: poradna@nuv.cz
telefon: 274 869 698

 

 

 

Související dokumenty