Vloženo: 07.05.2021 Autor: Oldřich Vybíral / Oddělení vzdělávání

Vážená paní ředitelko,

vážený pane řediteli,

 

dovolujeme si Vám touto cestou předat informaci o vyhlášení nabídky dvou stipendijních programů vlády Japonska, která je určena absolventům/absolventkám středních škol. O stipendia zahajovaná v roce 2022 se mohou ucházet i žáci/žákyně posledních ročníků středních škol.

Pro Českou republiku není v těchto programech garantována stipendijní kvóta a zájemci/zájemkyně se ocitají v konkurenci žadatelů/žadatelek z celého světa. Dvěma žákům z ČR se již podařilo uspět.

První stipendijní program „Undegraduate Students Scholarship“ umožňuje absolvování bakalářského studia v Japonska a ročního přípravného kurzu (resp. magisterského studia v oborech, v nichž není studium děleno na dva cykly, tj. v případě studia lékařských oborů a farmacie).

Druhý stipendijní program „Specialized Training College Students Scholarship“ umožňuje absolvování tříletého vyššího odborného vzdělávání v řadě oborů včetně tradičních, které jsou spjaty s japonskou kulturou, a ročního přípravného kurzu.

Základní informace o obou typech stipendií a postupu podání žádosti naleznou zájemci zde: https://www.dzs.cz/vyhledavac-stipendii/akademicka-informacni-agentura?f%5B0%5D=scholarship_type%3A44&f%5B1%5D=scholarships_country%3A137.

Žádosti se předkládají prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a veškerá požadovaná dokumentace musí být doručena MŠMT do 31. 5. 2021. Písemné testy, které jsou povinné a uspořádá je Velvyslanectví Japonska v Praze, proběhnou v červnu. Na pohovory budou velvyslanectvím pozváni pouze ti, kteří úspěšně projdou písemnými testy.

Podrobné informace o podmínkách stipendií a odkaz na formuláře ke stažení naleznou zájemci na webu Japonského informačního a kulturního centra, které je součástí Velvyslanectví Japonska v Praze: https://www.cz.emb-japan.go.jp/itpr_cs/study.html.

Související dokumenty