Vloženo: 26.03.2019 Autor: Oldřich Vybíral / Oddělení vzdělávání

Základní škola Opava, Šrámkova 4, přísp. org. vyhlašuje u příležitosti Světového dnevody výtvarnou a literární soutěž pro žáky mateřských škol, základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií. Tématem soutěže je Voda pro život. Soutěž naplňuje výzvu Mezinárodní organizace UNESCO, která desetiletí 2018 – 2028 vyhlásila Mezinárodní dekádou vody pro trvale udržitelný rozvoj. Vyhodnocení soutěže proběhne v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje 2019 – čtvrtek 30. 5. 2019.

Základní škola Opava, Šrámkova 4, přísp. org. vyhlašuje u příležitosti Světového dne vody  výtvarnou a literární soutěž pro žáky mateřských škol, základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií. Tématem  soutěže je Voda pro život. Více informací naleznete v příloze nebo na stránkách školy  www.skola-opava.cz.

Záštitu nad soutěží převzala 1. náměstkyně primátora statutárního města Opavy Bc. Hana Brňáková, soutěž probíhá za finanční podpory dotačního programu Moravskoslezského kraje – Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí.

Soutěží se v kategoriích.

I.    kategorie: MŠ

II.    kategorie: I. stupeň ZŠ 

III.   kategorie: II. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií  

 

V každé kategorii bude oceněno 10 prací!!!!


 Práce zasílejte do 15. května 2019 na adresu: ZŠ Šrámkova, Šrámkova 4, Opava 5, 74705, obálku označte názvem „SOUTĚŽ“. Registrační karta prací – viz příloha.

Výstava prací a slavnostní předávání ocenění proběhne 30. května 2019 ve Víceúčelové hale v Opavě.

Těšíme se na Vaše práce!

Mgr. Jana Chrásková – hlavní koordinátor soutěže, tel 605 908 804,

 e-mail -  jana.chraskova@skola-opava.cz

 

Související dokumenty