Vloženo: 24.01.2012 Autor: Markéta Řeřuchová / Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o.

 

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015

Termíny přijímacího řízení:

 

1. kolo přijímacího řízení proběhne v úterý 22.dubna 2014.


Termín odevzdání přihlášek je do 15.března 2014
 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na vývěsce SOU a SOŠ Znojmo a na webových stránkách školy, po přijímacím řízení.
 
 
Přijímací zkoušky na níže uvedené obory se nekonají.

 
Učební obory:

 • RVP: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)

 • RVP: 33-56-H/01 Truhlář

 • RVP: 65-51-H/01 Kuchař – číšník

 • RVP: 66-51-H/01 Prodavač

 

Studijní obory:

 • RVP: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (Podnikání, obchod a služby)  

 • RVP: 65-42-M/01 Hotelnictví (Hotelnictví a turismus)

 • RVP: 65-42-M/02 Cestovní ruch

 • RVP: 75-41-M/01 Sociální činnost

 

Nástavbové studium denní:

 • RVP: 64-41-L/51 Podnikání

 • RVP: 65-41-L/51 Gastronomie (Společné stravování)

 • RVP: 64-41-L/51 Podnikání (Vlasová kosmetika)

 

Nástavbové studium dálkové:

 • RVP: 64-41-L/51 Podnikání

 
Podmínky přijetí:

Přijati budou žáci, jejichž náklady na výuku budou hradit další organizace, soukromé firmy, rodiče nebo stát. Pořadí těchto žáků bude stanoveno podle výsledků posledních tří pololetí povinné školní docházky. Při stejném výsledku rozhoduje výstupní hodnocení uchazeče ze základní školy, ZPS a poté menší počet horších známek (dostatečných, dobrých…). Podmínkou zahájení studia bude ukončení povinné školní docházky.

Ke studiu absolventů učebních oborů budou přijati uchazeči podle výsledků ve 2.pololetí 1. a 2.ročníku a v 1.pololetí 3.ročníku studia učebních oborů Kuchař – číšník (Společné stravování), Vlasová kosmetika i všech dalších učebních oborů (Podnikání).
Podmínkou zahájení studia bude úspěšné vykonání závěrečné zkoušky do 30.9.2012.
Přijímáme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Internetová adresa školy: http://www.sousoszn.cz
E-mail vedení školy: hanzal.libor@sousoszn.cz
Tel.: 515 226 456, 602 541 973
  

Další informace a přihlášky ke stažení: zde.

Související dokumenty