Vloženo: 03.02.2015 Autor: old Michal Slezák / Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace

Tradiční setkání účetních s Ing. Hanzlovou nad problémy účetnictví PO ve Vyškově

Aktuality v účetnictví příspěvkových organizací I.

1. Úprava účetní závěrky podle zákona o účetnictví.

2. Účetní případy před sestavením účetní závěrky – aplikace Českých účetních standardů.

3. Sestavení účetní závěrky, kontrola formální a věcné správnosti, oprava případných chyb.

4. Hospodaření s majetkem v PO.

5. Použití fondů.

6. Uplatnění účetních metod v souvislosti s mezitímní závěrkou.

7. Náklady a výnosy - kalkulace.

8. Řešení konkrétních problémů.

9. Aktuality k datu konání.

10. Dlouhodobý majetek

 

Účastníci získají aktualizované potřebné vědomosti pro praktickou aplikaci z oblasti účetnictví. Budou jim poskytnuty takové informace, které jim umožní řešení konkrétních účetních problémů na svých pracovištích.

Číslo akce:

04167

Název pro certifikát:

Aktuality v účetnictví příspěvkových organizací I.

Kategorie:

  • Ostatní akce
  • Školský management a ekonomika

Místo konání:

Vyškov, Brněnská 7

Termín:

17.2.2015

(9:00-13:00)

Cena:

700 Kč

Kapacita:

20

Přihlášky:

12.2.2015

Rozsah hodin:

5

Organizátor:

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno

Číslo akce:

04167

Číslo akreditace:

MSMT-17775/2014-1-598

 

přihlášky prosím do 12. 2. 2015 na emailovou adresu slezak@sssbrno.cz

Související dokumenty