Vloženo: 04.01.2013 Autor: Ivana Suchánková / Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace

Rozšiřující kurz pro asistenty pedagoga, který volně navazuje na kurz „ Asistent pedagoga“. Kurz systematickým a uceleným způsobem zodpovídá otázky z oblasti specifických poruch chování – ADHD, ADD, které v mnoha případech jsou i sekundárně přidružené u dětí zdravotně postižených. Kurz je určen primárně asistentům pracujícím v MŠ a na 1. stupni ZŠ.

Rozšiřující kurz pro asistenty pedagoga, který volně navazuje na kurz „ Asistent pedagoga“. Kurz systematickým a uceleným způsobem zodpovídá otázky z oblasti specifických poruch chování – ADHD, ADD, které v mnoha případech jsou i sekundárně přidružené u dětí zdravotně postižených.
Kurz je určen primárně asistentům pracujícím v MŠ a na 1. stupni ZŠ.
- Konkrétní popis projevů – podrobná charakteristika - 60 min
- Dítě s ADHD, ADD ve škole i doma – chování dětí s ADHD a ADD- 60 min
- Konkrétní zásady práce s dítětem s ADHD z pozice asistenta – 60 min
- Spolupráce asistenta pedagoga s vyučujícím – 60 min
- Korekce nežádoucího chování – 60 min
- Kazuistiky z praxe, diskuze nad konkrétními otázkami – 60 min

Číslo akce:                   2949

Číslo akreditace:           akreditace v řízení

Termín konání:          25. 1. 2013, 12.30 – 18.30 hod

Místo konání:                Brno, Hybešova 15

Lektor:                         Mgr. Lenka Bínová

Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení:        700 Kč

Cena pro ostatní:                                                                       847 Kč          

Kontaktní adresa :         Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno

Kontaktní osoba:           Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036

Uzávěrka přihlášek:      18. ledna 2013

Související dokumenty