Vloženo: 08.04.2015 Autor: old Michal Slezák / Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace

Výborně hodnocený tradiční seminář s Mgr. Kyselem.

Určeno komu: pedagogické pracovníky škol a školských zařízení prvního, druhého a třetího stupně a vedoucí zájmových kroužků

Obsah:
- co je to florbal
- historie a současnost
- florbal v České republice
- vybavení pro florbal
- výklad pravidel
- úpravy pravidel ve školním prostředí
- školní a mimoškolní soutěže
- metodika florbalu do škol
- držení hokejky
- základní postoj
- florbalová abeceda
- driblink
- vedení míčku
- přihrávka
- střelba
- brankář ve florbalu
- průpravné hry
- vyučovací jednotka florbalu


Cíl: Zvýšení informovanosti účastníků o moderním a populárním sportu. Nabytí teoretických i
praktických poznatků o metodicky správném vyučování florbalu v povinné, nepovinné i zájmové
školní i mimoškolní činnosti.


Forma: Výklad (přednáška) doplněný o diskusi (odpovědi na konkrétní dotazy z praxe), praktická část
– cvičení.


Hodinová dotace: 7 hodin. Z toho 3 hodiny teoretických přednášek, 4 hodiny praktických cvičení
v tělocvičně.


Číslo akce: 4210
Číslo akreditace MŠMT: 29716/2014-1-819
Termíny konání: 5. 5. 2015, 9 – cca 14,30h
Místo konání: Hybešova 15, Brno
Lektor: Mgr. Jiří Kysel
Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 1.000,-
Cena pro ostatní: 1.210,-
Kontaktní adresa: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Ing. Michal Slezák e-mail: slezak@sssbrno.cz, tel.: 543 426 052.
Uzávěrka přihlášek: 30. dubna 2015
Poznámka: sportovní úbor s sebou

Související dokumenty