Vloženo: 30.09.2016 Autor: Michal Slezák / Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace

praktický seminář pro učitele TV, vychovatele, pedagogy volného času

Florbal a metodika jeho vyučování na školách


Teoretická část


· co je to florbal
· historie a současnost florbalu v České republice
· materiální vybavení pro florbal
· výklad pravidel a úpravy do školního prostředí
· školní a mimoškolní soutěže
· metodika herních činností pro školního florbal
· vyučovací jednotka florbalu


Praktická část


· správné držení hokejky
· základní florbalový postoj
· driblink
· vedení míčku
· florbalová abeceda
· přihrávka
· střelba
· činnosti brankáře
· průpravné a modifikované hry
· kompenzační cvičení


Cíl: Zvýšení informovanosti účastníků o moderním a populárním sportu. Nabytí teoretických i
praktických poznatků o metodicky správném vyučování florbalu v povinné, nepovinné i zájmové
školní i mimoškolní činnosti.


Číslo akce: 5024
Název pro certifikát: Florbal a metodika jeho vyučování na školách
Lektoři: Mgr. Jiří Kysel
Určeno: učitele TV, vychovatele ŠD, pedagogům volného času
Místo konání: Hybešova 15, Brno
Termín: 24. 10. 2016 (9:00-14:00)
Cena: 1000 Kč
Přihlášky: 21. 10. 2016
Rozsah hodin: 7
Organizátor: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace
Číslo akreditace: MSMT-29716/2014-1-819

přihlášky: slezak@sssbrno.cz

Připojené soubory

Připojené soubory

Související dokumenty