Vloženo: 06.10.2021 Autor: Ivo Prokeš / Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace

Anglický jazyk

Konverzace a výuka mluveného projevu v AJ

Cílem je naučit vyučující efektivně vytvořit konverzační hodinu a motivovat studenty k mluvení. V první části se účastníci seznámí s aktivitami, které jsou vhodné k procvičování přesnosti mluvené řeči, druhá část bude zaměřena na výuku vhodnosti sdělení a vhodné reakce na situaci, třetí část se zaměří na procvičování plynulosti řeči a poslední na udělování zpětné vazby a opravu chyb. Účastníkům bude v rámci každé části prezentován teoretický základ dané problematiky. Účastníci si všechny aktivity sami vyzkouší. Každá aktivita bude po jejím provedení rozebrána z metodického hlediska a účastníci budou upozorněni na potenciální problémy při jejich zadávání a realizaci. Aktivity budou koncipovány tak, aby bylo možné je adaptovat pro co nejširší skupinu studentů. Při výběru aktivit jsme se zaměřili také na co největší pestrost a různorodost.

 

Cílovou skupinou jsou učitelé anglického jazyka 2. stupně základních škol a středních škol.

 

Termín: 21. 10. 2021;  13:30 – 16:30

Akreditace: MSMT-40272/2020-2-1023
Číslo akce: AK04365
Cena: 700 Kč

Místo konání: Brno, Hybešova 15
Lektorka: Mgr. Michaela Sobotková

Garant: Mgr. Ivo Prokeš, prokes@vim-jmk.cz, 543 426 037, 702 180 783; přihlášky prosím na https://www.vim-jmk.cz/co-delame/vzdelavani/akce/ak04365

 

Související dokumenty