Vloženo: 01.10.2021 Autor: Ivo Prokeš / Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace

Pro MŠ

Matematická pregramotnost v mateřské škole – kratší verze

Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v otázce předmatematické gramotnosti. Stimulace – edukace těchto oblastí je významným předpokladem pro pozdější úspěšné zvládání školního učiva.
– Obecně k matematické pregramotnosti, terminologické vymezení.
– Základní předmatematické představy: o kvantitě, geometrické představy a množinové představy (třídění, uspořádání, řešení problémů).
– Základní matematické (početní, číselné) pojmy a operace.
– Percepční vývoj ovlivňující předpoklad pro přiměřené osvojování matematiky (zrakové vnímání – rozlišování detailů, číslic, orientace v okolí…).
– Orientace v prostoru a v rovině, PLO orientace, představivost.
– Orientace v čase, pochopení časových pojmů a posloupností, souvislost dějů i následnost, děj v prostorových vztazích etc. – Náměty, činnosti, práce s piktogramy, rituály, „matematické pohádky“, dětské
    kolektivní práce etc.

Určeno pro pedagogy MŠ

Termín: 25. 10. 2021; 13:00–18.30

Termín odevzdání přihlášek: 18. 10. 2021

Akreditace: MSMT-32929/2018-1-971
Číslo akce: AK05050

Cena: 1. 250 Kč

Místo konání: Brno, Hybešova 15

Lektor: Mgr. Lenka Bínová

Kontakt: Mgr. Ivo Prokeš, e-mail: prokes@vim-jmk.cz, tel. 543 426 037, 702 180 783; přihlášky prosím elektronicky na https://www.vim-jmk.cz/co-delame/vzdelavani/akce/ak05050

Související dokumenty