Vloženo: 05.10.2020 Autor: Michal Slezák / Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace

Společné vzdělávání, formativní hodnocení, projektové vyučování?

- AK03754 - Jak na společné vzdělávání prostřednictvím diferenciace a individualizace výuky - 5. 11. 2020, 9 - 15,30h, lektor Mgr. Jiří Hruška, kurzovné 1.300,- Kč

obsah: Na praktických příkladech ukážeme, jak lze organizovat výuku jako funkční vyučovací jednotku, při které diferencujeme učivo tak, abychom na základě IVP vyučovali i žáky integrované, efektivně spolupracovali s asistentem pedagoga, všichni žáci vzájemně spolupracovali a plnili nejen obsah RVP, ale získávali i důležité životní (sociální) dovednosti.

Účastníci si ujasní pojem společné vzdělávání, jeho legislativní a podpůrná opatření a na praktických příkladech se seznámí s výčtem metod a forem práce aktivního učení se strategií výuky, která umožní respektovat individuální možnosti, zdravotní stav a přihlédne i k sociálnímu prostředí žáka jako jednotlivce k dosažení cílů a kompetencí RVP.

- AK03756 - Co je to formativní hodnocení, v čem spočívá jeho efektivita - 12. 1. 2021, 9 - 15,30h, lektor Mgr. Jiří Hruška, kurzovné 1.300,- Kč

obsah: Formativní hodnocení je skvělý nástroj pro lepší učení. Probíhá již během učení a přináší žákům aktuální a rychlou informaci již v průběhu vyučovací jednotky o stavu jejich vědomostí i dovedností s cílem zlepšit své výsledky a naučit se přijímat hodnocení jako přirozenou součást života.  Důležité je, aby do hodnocení byli zapojeni i žáci samotní.

Účastníci se v rámci tématu seznámí s různými pohledy na proces hodnocení žáků, produktů, které žáci vytvářejí, a procesů, kterými procházejí. Porovnají hodnocení žáků vzhledem k cílům (sumativní hodnocení) a vzhledem k jejich individuálnímu pokroku (formativní hodnocení) atp.

- AK03757 - Jak na projekty a projektové vyučování? - 10. 2. 2021, 9 - 15,30h, lektor Jiří Hruška, kurzovné 1.300,- Kč

obsah: Prostřednictvím metod a forem aktivního učení vás toto téma provede pojmy: projekty, projektové vyučování, integrovaná tématická výuka. Společně si odpovíme zejména na otázku PROČ vůbec s projekty začínat a JAK takový projekt připravit a realizovat.

Naučíme se vlastními slovy definovat pojem „projekt“, rozebrat rozdíl mezi projektovým vyučováním a integrovanou tematickou výukou, analyzovat alespoň 3 příklady projektů, pojmenovat, co by měl učitel umět a znát, aby připravil a realizoval úspěšný projekt, analyzovat své vzdělávací potřeby směrem k projektům, nastavit vlastní kritéria pro hodnocení projektů na škole.

 

Pro přihlašování používejte prosím webové stránky našeho Střediska https://www.sssbrno.cz/akce - požadovanou akci si vyhledáte podle čísla. Kapacita seminářů je omezena.

Michal Slezák

Související dokumenty