Vloženo: 25.01.2013 Autor: Ivana Suchánková / Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15 pořádá seminář s cílem poskytnout praktické rady, jak se bránit vyhoření, získání poznatků o syndromu vyhoření, jeho projevech a možnostech prevence, jak obnovit a udržet životní energii např. pomocí relaxačního cvičení.

Účastníci se naučí mobilizovat své síly a pod odborným vedením se zamyslí nad svým často vyčerpávajícím rozvrhem a po vyjasnění životních priorit se naučí hledat rezervy.

Určeno komu:               učitelům všech typů a stupňů škol

Číslo akce:                    2952

Číslo akreditace:           4126/2010-25-121a

Termín konání:             21. 2. 2013, čtvrtek 13.00 – 18.00 hod

Místo konání:                Středisko služeb školám Brno, Hybešova 15

Lektor:                          RNDr. Marcela Vrbová

Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení:       650 Kč

Cena pro ostatní:                                                                         787 Kč

Kontaktní adresa:          Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno

Kontaktní osoba:           Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel. 543 426 036

Uzávěrka přihlášek:       14. února 2013

Připojené soubory

Související dokumenty