Vloženo: 06.10.2021 Autor: Ivo Prokeš / Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace

Čeština pro 1. ročník ZŠ

Učíme (se) s radostí – Český jazyk 1. ročník

Na semináři budou pedagogům představeny možnosti metod a forem činnostního učení a možnost využití spojení manipulací s pomůckami a interaktivní tabule tak, aby byl zapojen maximální počet žáků třídy. Učitelé se seznámí s metodickými náměty a postupy, které mohou využívat při výuce čtení a psaní v 1. ročníku.

Obsah:
– Výuka čtení a psaní v 1. ročníku s využitím metod činnostního učení a možností interaktivních výukových materiálů tak, aby byla výuka efektivní a byl přímo zapojen co největší počet žáků.
– Metodické náměty a postupy pro jednotlivé kroky výuky od přípravné fáze v jednotlivých oblastech po procvičování a upevňování učiva.
– Rozvoj předčtenářské a čtenářské gramotnosti, rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností, nácvik prvků písma – vázaného i nevázaného, vlastní psaní písmen a slov.

 

Určeno pro pedagožky a pedagogy 1. stupně ZŠ.

 

Termín: 21. 10. 2021;  09:00 – 13:30

Číslo akce: AK05077

Akreditace: MSMT-8237/2021-2-359

Cena: 1. 200 Kč

Místo konání: Brno, Hybešova 15

Lektor: Mgr. Lenka Andrýsková

Garant: Mgr. Ivo Prokeš, prokes@vim-jmk.cz, 543 426 037, 702 180 783; přihlášky prosím na https://www.vim-jmk.cz/co-delame/vzdelavani/akce/ak05077

 

Související dokumenty