Vloženo: 18.03.2019 Autor: Dagmar Simandelova / Dagmar Simandelova

Seminář pro pedagogické pracovníky mateřských škol, který je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v otázce předčtenářské gramotnosti.

Rádi bychom vás pozvali na vzdělávací seminář, který se uskuteční na Středisku služeb školám, Hybešova 15  ve dnech 12.4.2019 a 30.5.2019 vždy od 8:30 hod. do 15:00 hod.

Cílem semináře je umožnit účastníkům se lépe orientovat v oblasti jazykové výchovy, smyslového a zrakového vnímání. Všechny tyto aspekty jsou důležité pro nácvik čtení a psaní a tvoří základ předčtenářské gramotnosti. Cílem semináře je poskytnout účastníkům konkrétní metodické postupy v těchto oblastech, jejichž základy jsou velmi důležité pro úspěšný start do 1. třídy ZŠ a jež jsou výstupními standardy (kompetencemi) pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte. 

Cena za dvoudenní seminář: 2.500 Kč

Přihlašovat se můžete přímo z našich webových stránek : https://www.sssbrno.cz/vzdelavaci-programy

Bližší informace: Ing. Dagmar Simandelová, e-mail: simandelova@sssbrno.cz, tel. 543 426 063

Související dokumenty