Vloženo: 13.02.2019 Autor: Dagmar Simandelova / Dagmar Simandelova

Studium pro učitelky MŠ, které budou vzdělávat děti mladší 3 let.

Zveme vás na 24 hodinnový seminář, který se uskuteční ve čtyřech termínech: 08.04.2019, 09.00 - 15.30, 10.04.2019 09.00 - 14.00, 24.04.2019, 08.00 - 11.00 a 26.4. 9.00-14.00 hod. na Středisku služeb školám, Hybešova 15, Brno.

Jedná se o seminář, který se realizuje jako průběžné vzdělávání podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a vede k prohloubení stávající kvalifikace pedagogických pracovníků v předškolních zařízeních. Vzdělávací akce bude probíhat v souladu se standardy MŠMT v rozsahu 24 vyučovacích hodin, 20 hod. teorie v SSŠ Brno a 4 hodiny praxe na vybrané mateřské škole, která má zkušenosti s prací s dětmi méně než tříletými. Účastníci obdrží na závěr osvědčení, bude-li splněn limit 80 % docházky. Je možné hradit i ze šablon.

Cena: 3300 Kč

Bližší informace a možnost přihlášení najdete na našich webových stránkách : https://www.sssbrno.cz/vzdelavaci-programy

Související dokumenty