Vloženo: 14.01.2020 Autor: Pavla Tichá / Pavla Tichá

Dotační program pro oblast prevence kriminality v roce 2020 schválila Rada Jihomoravského kraje na své 130. schůzi konané dne 13.1.2020 usnesením číslo 9127/20/R130. Dotační program je určený pouze pro obce v Jihomoravském kraji. Dotační program a další informace naleznete: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7525-506-Dotacni+program+pro+oblast+prevence+kriminality+v+roce+2020.aspx

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7525-506-Dotacni+program+pro+oblast+prevence+kriminality+v+roce+2020.aspx

Související dokumenty