Vloženo: 14.01.2020 Autor: Pavla Tichá / Pavla Tichá

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2020 chválila Rada Jihomoravského kraje na své 130. schůzi konané dne 13.1.2020 usnesením číslo 9126/20/R130. Podrobnosti o dotačním programu naleznete zde: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7518-506-Dotacni+program+pro+oblast+protidrogovych+aktivit+v+roce+2020.aspx

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7518-506-Dotacni+program+pro+oblast+protidrogovych+aktivit+v+roce+2020.aspx

Související dokumenty