Počet nalezených záznamů: 166

 • Europass - jednotný formát životopisu

  Ivana Suchánková | 30.11.2015

  Obliba jednotného formátu životopisu, který se z iniciativy EU začal před deseti lety používat pod názvem Europass-životopis, roste. Jen za polovinu letošního roku si jej ve všech jazycích podle průzkumu Evropského střediska pro rozvoj odborné přípravy Cedefop vyplnilo více než 10 milionů Evropanů. Rychlým tempem roste i zájem o on-line formu Europass-životopisu.

 • Evropský rámec kvalifikací

  Ivana Suchánková | 30.11.2015

  Zkratka EQF bude uvedena na vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu

 • Výzva č. 57 OP VK pro základní a střední školy na podporu technického a jazykového vzdělávání

  Oldřich Vybíral | 22.07.2015

  Podrobnosti níže.

 • Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

  Oldřich Vybíral | 12.06.2015

  Jihomoravský kraj se do dotačního programu MŠMT na rok 2015 č.j. MSMT-40749/2014 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách nepřihlásí.

 • Seminář pro vyučující němčiny v Míšni

  Oldřich Vybíral | 31.03.2015

  Uskuteční se ve dnech 10. - 21. srpna 2015 a je určen pro vyučující, které/kteří působí na základních školách a středních odborných učilištích.

 • Pojďme se dotknout ICT

  Silvie Bečvářová | 25.02.2015

  Cílem projektu je profesní rozvoj pedagogických pracovníků partnerských škol ve využívání mobilních dotykových zařízení jako moderního nástroje ve výuce a vzdělávání žáků vzhledem k dynamickému rozvoji těchto technologií.

 • Dotační program ,,Do světa!" 2015

  Pavla Tichá | 28.01.2015

  Podmínky vyhlášeného DP naleznete na uvedeném odkazu.

 • Volná místa na workshopu Proměny počasí – využití digitální fotografie ve výuce dne 10. 2. 2015

  Lucie Adamová | 28.01.2015

  Nabízíme volná místa na posledním workshopu projektu Fotoškola PROMĚNY POČASÍ - využití digitální fotografie ve výuce, který se uskuteční v Brně dne 10. 2. 2015. Účast je zdarma!

 • Dotační program Zkvalitnění sportovního prostředí v roce 2015

  Adéla Pásková | 19.01.2015

  Cílem dotačního programu je podpora zkvalitňování sportovních zařízení a sportovní činnosti klubů na území Jihomoravského kraje - oblast tělovýchovy a sportu. Obecně se ve smyslu zák. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, sportovními zařízeními rozumí objekty, pozemky, vodní plochy, budovy nebo jejich soubory sloužící výhradně nebo převážně k provozování sportu.

 • Dotační program pro oblast prevence kriminality v roce 2015

  Pavla Tichá | 19.01.2015

  Cílem DP je podpora projektů prevence kriminality zaměřených na sociální, situační prevenci a na informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností. Podpora může být poskytnuta na preventivní aktivity na sekundární či na terciární úrovni. Žadateli mohou být obce v územním obvodu Jihomoravského kraje. http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/3788-506-Dotacni+program+pro+oblast+prevence+kriminality+v+roce+2015.aspx

RSS