Počet nalezených záznamů: 169

 • Stipendijní program Romského vzdělávacího fondu pro romské vysokoškolské studenty na akademický rok 2016-2017 vyhlášen

  Oldřich Vybíral | 13.04.2016

  Uzávěrka přihlašování 11.5.2016. Nejbližší schůzka 14.4. v Liberci. Podrobnosti na níže uvedených odkazech a v přílohách.

 • Europass newsletter 1/2016

  Ivana Suchánková | 01.04.2016

  V prvním letošním čísle newsletteru Vám představujeme zkušenosti našich klientů, kteří využili Europass – dodatek k osvědčení při hledání práce doma i v zahraničí. Pokud se také chystáte do zahraničí za studiem, prací či jako dobrovolník, přečtěte si užitečné informace v publikacích Práce v zahraničí, Studium v zahraničí a Dobrovolnictví. Představíme Vám také tři propojení portálu EURES se životopisem Europassu. Pokud Vám některý z dokumentů Europassu dobře posloužil a rádi soutěžíte o zajímavé ceny, tak neváhejte a zapojte se do evropské dubnové soutěže.

 • Dotační program Škola podporující zdraví v roce 2016

  Adéla Pásková | 15.02.2016

  Dotační program je určen pro školy zařazené v síti programu Škola podporující zdraví a pro školy zřizované Jihomoravským kraje, které se ucházejí o zařazení do zmíněné sítě zdravých škol.

 • Dotační program Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2016

  Adéla Pásková | 15.02.2016

  Vyhlášení dotačního programu pro nestátní neziskové organizace, které se věnují oblasti využití volného času dětí a mládeže na území Jihomoravského kraje.

 • Hledání partnera pro projekt v programu ERASMUS+

  Lenka Endlicherová | 10.02.2016

  Organizace Mobilita Palermo hledá partnery pro projekt zaměřený na migraci. Bližší informace najdete pod uvedenými odkazy.

 • Dotační program ,,Do světa!" 2016

  Pavla Tichá | 15.01.2016

  Cílem programu je podpora spolupráce středních nebo vyšších odborných škol se zahraničními partnery a partnery v partnerských regionech JMK, rozvoj jazykových znalostí žáků a studentů, zlepšení výuky cizích jazyků na středních a vyšších odborných školách.

 • Dotační program pro oblast prevence kriminality v roce 2016

  Pavla Tichá | 15.01.2016

  RJMK na své 129. schůzi dne 13. 1. 2016 schválila usnesením č. 8594/19/R129 Dotační program pro oblast prevence kriminality v roce 2016. Dotační program je určen pro obce v územním obvodu Jihomoravského kraje. Cílem dotačního programu je podpora neinvestičních projektů prevence kriminality zaměřených na sociální, situační prevenci a na informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností.

 • Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2016

  Lenka Možná | 15.01.2016

  RJMK na své 129. schůzi dne 13. 1. 2016 schválila usnesením č. 8596/19/R129 Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2016. Oznámení je ode dneška (15. 1. 2016) uveřejněno na úřední desce KrÚ JMK a webových stránkách Jihomoravského kraje. Cílem dotačního programu je podpora certifikovaných protidrogových programů a služeb se zaměřením na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí.

 • Dotační program Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2016

  Lenka Možná | 15.01.2016

  RJMK na své 129. schůzi dne 13. 1. 2016 schválila usnesením č. 8593/19/R129 Dotační program Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2016. Cílem Dotačního programu je podpora minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování.

 • Měsíčník SSŠ Brno – leden 2016, nabídka DVPP pro SŠ

  old Michal Slezák | 17.12.2015
RSS