Počet nalezených záznamů: 152

 • Evropský rámec kvalifikací - EQF

  Ivana Suchánková | 02.05.2018

  V životopisu je možnost uvést úroveň EQF – Evropského rámce kvalifikací, která poukazuje na úroveň Vaší kvalifikace. Jde o údaj důležitý hlavně pro ty, kteří se chystají pracovat nebo dále studovat v zahraničí. Zahraniční školy či zaměstnavatelé z úrovně EQF poznají, jakou úroveň kvalifikace daný uchazeč získal, a lépe pochopí, co od něj mohou ve studijní nebo pracovní rovině očekávat.

 • Budoucnost Evropy (nejen) v době nových technologií

  Oldřich Vybíral | 27.03.2018

  Setkání s eurokomisařkou Věrou Jourovou a europoslankyní Martinou Dlabajovou na Masarykově univerzitě, Fakultě sociálních studií v Brně těsně po Velikonocích. Řeč bude o umělé inteligenci, ochraně dat ve světle nedávného úniku dat z Facebooku, nelegálních nenávistných projevů online, fake news apod.

 • Uzávěrka přihlášek na semináře pro učitele němčiny do Německa

  Oldřich Vybíral | 19.03.2018

  Mezinárodním seminář v Míšni-Siebeneichenu/Sasko (v termínu 6. – 17. srpna 2018) pro učitele němčiny vyučující na gymnáziích, uzávěrka do 16. 3. 2018.

 • Dotační program "Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2018"

  Lenka Možná | 12.01.2018

  Dne 8.ledna 2018 schválila RJMK usnesením č. 3402/18/R47 "Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2018". Cílem programu je podpora minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování. Více informací možno nalézt na webu kraje, odkaz:

 • Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2018

  Lenka Možná | 12.01.2018

  Dne 8.ledna 2018 schválila RJMK usnesením č. 3403/18/R47 "Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2018". Cílem programu je podpora certifikovaných protidrogových programů a služeb se zaměřením na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí. Více informací možno nalézt na webu kraje, odkaz:

 • Dotační program Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji

  Adéla Pásková | 12.01.2018

  Cílem dotačního programu je podpořit naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020.

 • Dotační program Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2018

  Adéla Pásková | 12.01.2018

  Cílem dotačního programu je rozvoj materiálně technické základny pro práci s dětmi a mládeží, který je základním předpokladem pro další rozvoj práce s dětmi a mládeží.

 • Europass

  Ivana Suchánková | 26.10.2017

  Jak napsat životopis v online editoru Europassu? Od 1. října 2017 bude na na absolventských vysvědčeních, výučních listech a diplomech absolventů VOŠ povinně uvedená úroveň Evropského rámce kvalifikací (EQF).

 • 50 milionů pro školy, školky a ekocentra na výuku v přírodě

  Oldřich Vybíral | 15.09.2017

  Dětem svědčí pobyt v přírodě. Od MŽP dostanou letos školky, školy a ekocentra na venkovní výuku 50 milionů Pořídit si na školní pozemek bylinkovou zahrádku, broukoviště, tee-pee nebo včelí úl už nemusí být pro školy jen sen. Mateřské a lesní školky, základní školy i ekocentra se nově mohou ucházet až o půl milionu korun na úpravu venkovních areálů v přírodním stylu. Vůbec poprvé vyhlašuje dnes výzvu s takovým zaměřením Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR.

 • Bezplatné vzdělávání z projektu BIG, ATCZ5

  Ivana Suchánková | 23.05.2017

  Výtvarné techniky ve dvou krocích „Tentokrát s polytechnickou výchovou“

RSS