Počet nalezených záznamů: 156

 • Rozvoj podnikavosti žáku ZŠ

  Oldřich Vybíral | 17.10.2018

  Zajímá vás, jak rozvíjet podnikavost žáků na základních školách? Chcete vaši školu zapojit do celonárodního projektu? Schola Empirica rozšiřuje síť podnikavých škol, pojďte se od ledna 2019 také zapojit!

 • Nabídka exkurze pro učitele do Bruselu

  Oldřich Vybíral | 24.09.2018

  Nabídka dvou-až třídenní exkurze pro učitele do srdce Evropské unie - Bruselu. Nabídka platí do 7. 10.2018. Podrobnosti níže.

 • Nabídka jazykových kurzů angličtiny s místem konání ve Vyškově - 2018/2019

  Michal Slezák | 12.09.2018

  Výborně hodnocené jazykové kurzy Střediska služeb školám Brno ve Vyškově.

 • Nabídka jazykových kurzů Němčiny + začátečnický kurz RJ - Brno Hybešova 15

  Michal Slezák | 05.09.2018

  kurzovné lze hradit ze Šablon

 • Evropský rámec kvalifikací - EQF

  Ivana Suchánková | 02.05.2018

  V životopisu je možnost uvést úroveň EQF – Evropského rámce kvalifikací, která poukazuje na úroveň Vaší kvalifikace. Jde o údaj důležitý hlavně pro ty, kteří se chystají pracovat nebo dále studovat v zahraničí. Zahraniční školy či zaměstnavatelé z úrovně EQF poznají, jakou úroveň kvalifikace daný uchazeč získal, a lépe pochopí, co od něj mohou ve studijní nebo pracovní rovině očekávat.

 • Budoucnost Evropy (nejen) v době nových technologií

  Oldřich Vybíral | 27.03.2018

  Setkání s eurokomisařkou Věrou Jourovou a europoslankyní Martinou Dlabajovou na Masarykově univerzitě, Fakultě sociálních studií v Brně těsně po Velikonocích. Řeč bude o umělé inteligenci, ochraně dat ve světle nedávného úniku dat z Facebooku, nelegálních nenávistných projevů online, fake news apod.

 • Uzávěrka přihlášek na semináře pro učitele němčiny do Německa

  Oldřich Vybíral | 19.03.2018

  Mezinárodním seminář v Míšni-Siebeneichenu/Sasko (v termínu 6. – 17. srpna 2018) pro učitele němčiny vyučující na gymnáziích, uzávěrka do 16. 3. 2018.

 • Dotační program "Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2018"

  Lenka Možná | 12.01.2018

  Dne 8.ledna 2018 schválila RJMK usnesením č. 3402/18/R47 "Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2018". Cílem programu je podpora minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování. Více informací možno nalézt na webu kraje, odkaz:

 • Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2018

  Lenka Možná | 12.01.2018

  Dne 8.ledna 2018 schválila RJMK usnesením č. 3403/18/R47 "Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2018". Cílem programu je podpora certifikovaných protidrogových programů a služeb se zaměřením na specifickou primární prevenci sociálně patologických jevů, sekundární a terciární prevenci drogových závislostí. Více informací možno nalézt na webu kraje, odkaz:

 • Dotační program Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji

  Adéla Pásková | 12.01.2018

  Cílem dotačního programu je podpořit naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020.

RSS