Vloženo: 04.11.2013 Autor: Lenka Možná / Oddělení prevence a volnočasových aktivit

Podpora projektů prevence kriminality zaměřených na sociální, situační prevenci a na informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností. Podpora může být poskytnuta na preventivní aktivity na sekundární či na terciální úrovni.

Bližší informace o vyhlášeném dotačním programu "Dotační program na neinvestiční dotace pro oblast prevence kriminality v roce 2014" naleznete na níže uvedeném odkazu:

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/3198-506-Dotacni+program+na+neinvesticni+dotace+pro+oblast+prevence+kriminality+v+roce+2014.aspx

Související dokumenty