Vloženo: 27.08.2013 Autor: Lenka Možná / Oddělení prevence a volnočasových aktivit

Strategie protidrogové politiky Jihomoravského kraje na období 2010 - 2018

Jihomoravský kraj ve Strategii definuje základní východiska a směry řešení problému užívání drog. Velký důraz je kladen na specifickou primární prevenci. V JMK existuje síť zařízení poskytující jedinci služby v každé fázi jeho závislosti na návykových látkách.

Rada Jihomoravského kraje schválila na své 69. schůzi konané dne 27.08.2018 usnesením č. 5188/18/R69 prodloužení platnosti "Strategie protidrogové politiky JMK na období 2010-2018" do roku 2019.

Připojené soubory

Související dokumenty