Vloženo: 02.03.2017 Autor: Oldřich Vybíral / Oddělení vzdělávání

Zapojte své školy do programu, který zachraňuje životy.

Právě v těchto dnech byla oficiálně spuštěna nová, vylepšená verze vzdělávacího programu HOBIT, který žáky 2. stupně základních škol a víceletých gymnázií učí, jak reagovat na příznaky mozkové mrtvice a srdečního infarktu. Do inovativního multimediálního programu, který probíhá formou e-learningu, se mohou školy zapojit zcela zdarma. Program realizují školy v rámci 1 vyučovací hodiny, která obsahuje tři části - test, který prověřuje znalosti žáků a jejich schopnost reagovat na tato onemocnění, dále vzdělávací video, ve kterém se dozví vše potřebné a následně závěrečný test. Program, doplňkové materiály i technická podpora z naší strany jsou školám k dispozici zdarma a program s sebou zároveň nenese žádnou administrativní zátěž.

Program funguje od roku 2014 a doposud se do něj zapojilo 47 škol. Nyní chceme jeho vylepšenou verzi nabídnout všem školám v ČR.

Veškeré další informace o vzdělávacím programu HOBIT jsou k nalezení na stránkách: www.projekthobit.cz.

 

Kontakt:

Ing. Hana Pokorná

Manažerka projektu HOBIT / Project HOBIT Manager

Tel.: +420 734 355 410
E-mail: hana.pokorna@fnusa.cz / Web: www.projekthobit.cz

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně / St. Anne's University Hospital Brno
Mezinárodní centrum klinického výzkumu / International Clinical Research Center

Cerebrovaskulární výzkumný program / Stroke Research Program
Pekařská 53 / Brno  656 91 / Czech Republic

Připojené soubory

Související dokumenty