Vloženo: 17.01.2017 Autor: Michal Slezák / Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace

Praktický, výborně hodnocený seminář Mgr. Kolbábkové.

Pomůcky pro rozvoj komunikačních schopností u dětí předškolního věku

 

1. Legislativa

    Logopedie před čtvrt stoletím

    Logopedie v současnosti

 

2. Pomůcky a metodické materiály 4 hod.

    dechová cvičení – pomůcky na rozvoj správného dýchání

    pomůcky a metodické materiály na artikulační cvičení

    pomůcky na metodické materiály vhodné na správné postavení mluvidel k jednotlivým hláskám, nápodoba zvuků

    fixace hlásek – hry vytvořené v SPC

    automatizace hlásek – metodické materiály a hry

 

3. Ukázka dechových, artikulačních cvičení, pomůcek a her na DVD

    nabídka odborné literatury, ukázka některých metodických materiálů našeho SPC

 

Cílem je poskytnout učitelkám (z logopedických tříd, i z běžných MŠ) pomoc, jak si vyrobit pomůcky, které pomohou v rozvoji komunikační dovednosti u dětí PV.

 

Číslo akce:      05183

Lektoři:            Mgr. Helena Kolbábková

Určeno:            MŠ

Místo konání:   Brno, Hybešova 15

Termín:            21. 2. 2017         (9:00-15:30)

Cena:               1000 Kč

Kapacita:         15

Přihlášky:         16. 2. 2017

Rozsah hodin:   8

Číslo akreditace:              MSMT-1549/2015-1-163

Přihlášky:            Ing. Michal Slezák - Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace, slezak@sssbrno.cz

Připojené soubory

Související dokumenty