Vloženo: 12.09.2012 Autor: Ivana Suchánková / Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace

Rozšiřující dvoudenní seminář pro asistenty pedagoga, který volně navazuje na specializační kurz „Asistent pedagoga“. Seminář systematickým a uceleným způsobem zodpovídá otázky z oblasti specifických poruch učení, které v mnoha případech jsou sekundárně přidružené u dětí zdravotně postižených.

Rozšiřující dvoudenní seminář pro asistenty pedagoga, který volně navazuje na specializační kurz „Asistent pedagoga“. Seminář systematickým a uceleným způsobem zodpovídá otázky z oblasti specifických poruch učení, které v mnoha případech jsou sekundárně přidružené u dětí zdravotně postižených.

1. blok:   5 hodin

  • Pojem SPU
  • Příčiny vzniku, projevy, znaky SPU, stupně, etiologie, četnost výskyt
  • Dysgrafie – popis a charakteristické znaky specifické poruchy
  • Dysortografie – popis a charakteristické znaky

2. blok:   5 hodin

  • Dyslexie – popis a charakteristika
  • Dyskalkulie – popis a charakteristika
  • Konkrétní možnosti práce s dětmi s SPU v hodinách
  • Role asistenta pedagoga při vzdělávání dětí s SPU

Určeno komu:               pro asistenty pedagoga

Číslo akce:                   2714

Číslo akreditace:           6235/2012-25-153

Termín konání:          sobota 13. 10. a sobota 24. 11. 2012, 8.30 – 12.45 hod

Místo konání:                Brno, Hybešova 15

Lektor:                         Mgr. Lenka Bínová

Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení:        950 Kč

Cena pro ostatní:                                                                     1140 Kč          

Kontaktní adresa :         Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno

Kontaktní osoba:           Ivana Suchánková, e-mail: suchankova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 036

Uzávěrka přihlášek:       5. října 2012

Připojené soubory

Související dokumenty