Vloženo: 12.02.2018 Autor: Eva Prokešová / Eva Prokešová

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga je určeno těm, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat přímou pedagogickou činnost nebo přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve třídě, nebo ve škole zřízené pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace.

Podmínkou zahájení studia je ukončené středoškolské vzdělání (tj. minimálně výuční list)

Studium probíhá v rozsahu 84 vyučovacích hodin. Ukončuje se ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení. Vzdělávací program je v souladu se standardy MŠMT ČR, bude probíhat v rozsahu 72 vyučovacích hodin přímé výuky a 12 vyučovacích hodin odborné praxe.

Začátek studia - duben 2018

Ukončení studia - srpen 2018

Místo konání: Vzdělávací prostory Střediska služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace, Hybešova 15, 602 00 Brno

Cena 8000 Kč

Přihlášky posílejte e-mailem organizačnímu garantovi studia Mgr. Evě Prokešové (prokesova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 056).

 

Připojené soubory

Související dokumenty