Počet nalezených záznamů: 239

 • Šetrné a energeticky úsporné veřejné budovy: financování, architektonická příprava, veřejné zakázky - seminář

  Oldřich Vybíral | 26.10.2017

  Cílem semináře je, aby jeho účastníci získali jistotu při formulaci zadávacích a smluvních podmínek při vypisování veřejných zakázek na šetrné budovy.

 • Noc vědců na VUT

  Oldřich Vybíral | 27.09.2017

  Svět je v pohybu. Přemisťují se lidé, zboží i informace. Jak k celosvětové mobilitě přispívá věda a kam míří? To je otázka pro Noc vědců 2017.

 • Roadshow pro školy 2017

  Oldřich Vybíral | 21.09.2017

  Roadshow se letos bude věnovat oblasti bezpečnosti. Zazní také od představitelů MŠMT důležité informace o plánovaných aktivitách vzhledem ke směrnici GDPR (Obecné nařízení na ochranu osobních údajů), které vstoupí v platnost 25. května 2018. Témat letošní konference je však mnohem více a akce je tak vhodná jak pro správce IT, tak i učitele a ředitele.

 • Škola – základ profese

  Oldřich Vybíral | 21.09.2017

  Workshop pro výchovné a kariérní poradce ZŠ. Hlavním cílem je poukázat na nedostatek kvalifikované pracovní síly a podpořit studium technických oborů.

 • Nabídka Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem pro pedagogy MŠ, ZŠ, ŠD a všechny pracovníky s dětmi od 3 do (max.) 8 let

  Lenka Endlicherová | 18.09.2017

  Nabídka vzdělávacích akcí, zaměřených na rozvoj přeshraniční spolupráce především v předškolní oblasti. Více informací k jednotlivým akcím a jejich obsahu a program získáte na níže uvedených webových stránkách. Všechny akce jsou tlumočeny.

 • Vzdělávání dětí cizinců v JMK - pozvánka na platformu

  Oldřich Vybíral | 14.09.2017

  Promluví zde odborníci na téma čerpání peněz pro výuku češtiny, specifika výuky cizinců, rizikové oblasti výuky. Přednášející, s nimiž budete moci diskutovat, Vám poskytnou rady a doporučení vycházející z jejich praxe.

 • Seminář pro učitele skupiny oborů 23

  Oldřich Vybíral | 14.09.2017

  Diskuze k aktuálním tématům odborného vzdělávání (legislativa, spolupráce škol a firem, využívání dotací a fondů v praxi středních škol aj.). Shrnutí současné situace v učebnicích/učebních materiálech pro obory Strojírenství a strojírenská výroba a rozšíření odborných znalostí účastníků formou řízené diskuze. Možnost být u zrodu nového konceptu odborných učebnic a materiálů pro obor Strojírenství a strojírenská výroba a aktivně se podílet na jeho tvorbě.

 • Zvyšování kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky

  Oldřich Vybíral | 28.08.2017

  Pozvánka na konferenci. Podrobnosti a přihláška v příloze.

 • Pozvánky na porady ředitelů - srpen 2017

  Oldřich Vybíral | 15.08.2017

  Porady ředitelů škol a školských zařízení se uskuteční v úterý 29. a ve středu 30. srpna 2017.

 • Projektová výuka na príkladu programu JA Studentská firma

  Oldřich Vybíral | 08.06.2017

  Obsahem školení jsou principy, nástroje a metodika projektové výuky na příkladu dobré praxe ročního školního projektu JA Studentská firma. Učitelé zde získají potřebné kompetence a praktické informace pro užívání projektové výuky na obecné rovině a konkrétně pro využití výukových programů Junior Achievement ve výuce.

RSS