Počet nalezených záznamů: 45

 • Nabídka DVPP - Studium pro asistenty pedagoga

  Ivana Suchánková | 02.07.2013

  Středisko služeb školám Brno nabízí kvalifikační studium s názvem Asistent pedagoga 2013-2014 Asistent pedagoga získá odbornou kvalifikaci podle § 20 odst. 1 písm. f) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č.17/2005 Sb. Studium pro asistenty pedagoga je dále určeno těm, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

 • Výběrové řízení na pozici školní psycholog (Hodonín)

  Oldřich Vybíral | 24.04.2013

  Město Hodonín vyhlašuje výběrové řízení na pozici školní psycholog. Termín přihlášek do 15.5.2013. Předpokládaný nástup 1.9.2013 nebo podle dohody.

 • Speciální výtvarná dílna

  Ivana Suchánková | 09.04.2013

  Výtvarná výchova s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami a speciální výtvarná výchova. Artefiletika a arteterapie ve výtvarné výchově žáků se specifickými potřebami. Celý kurz se bude střídat teorie, sebezkušenostní a zážitkové techniky účastníků s ukázkami práce dětí.

 • Speciální výtvarná dílna

  Ivana Suchánková | 14.03.2013

  Výtvarná výchova s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami a speciální výtvarná výchova. Artefiletika a arteterapie ve výtvarné výchově žáků se specifickými potřebami.

 • Na seminářích Poruchy autistického spektra se naučíte rozpoznat projevy autismu již v raném věku

  Hana Krojzlová | 05.02.2013

  Cílem obou seminářů je seznámit učitelky MŠ, rodiče a asistenty pedagoga s charakteristickými projevy dětí raného a předškolního věku s poruchou autistického spektra a s jejich vývojovým profilem tak, aby byli schopni všímat si těchto projevů, rozpoznat je a kompetentněji se tak rozhodovat při eventuální integraci takto postižených dětí do MŠ, příp. s takto postiženými dětmi raného věku pracovat v těch MŠ, kde jsou přijímány i děti mladší 3 let.

 • Máte ve třídě leváky? Autor knihy "Nechte leváky drápat " lektoruje semináře, kde se seznámíte s nejnovějšími trendy v metodice psaní leváků i praváků.

  Hana Krojzlová | 31.01.2013

  Teoreticko-praktický seminář vychází z poznatků o nejčastějších obtížích psaní leváků a práce s prvotním nácvikem psaní v základní škole. Podá vysvětlení zásad zdravého psaní, kreslení a malování tak, aby levorucí žáci nebyli ve své školní práci znevýhodněni a dosáhli výkonů srovnatelných s praváky. Podá typologii nejčastějších způsobů psaní, ke kterým se uchylují leváci při řešení svých obtíží s psaním.

 • Prevence vyhoření

  Ivana Suchánková | 25.01.2013

  Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15 pořádá seminář s cílem poskytnout praktické rady, jak se bránit vyhoření, získání poznatků o syndromu vyhoření, jeho projevech a možnostech prevence, jak obnovit a udržet životní energii např. pomocí relaxačního cvičení.

 • Studium pro asistenty pedagoga 2013

  Ivana Suchánková | 08.01.2013
 • Asistent pedagoga u dítěte s ADHD , ADD

  Ivana Suchánková | 04.01.2013

  Rozšiřující kurz pro asistenty pedagoga, který volně navazuje na kurz „ Asistent pedagoga“. Kurz systematickým a uceleným způsobem zodpovídá otázky z oblasti specifických poruch chování – ADHD, ADD, které v mnoha případech jsou i sekundárně přidružené u dětí zdravotně postižených. Kurz je určen primárně asistentům pracujícím v MŠ a na 1. stupni ZŠ.

 • Rozvíjení smyslového vnímání u dětí předškolního věku jako prevence SPU

  Ivana Suchánková | 25.10.2012

  Seminář pro pedagogické pracovníky MŠ a 1. ročníku ZŠ seznamující s preventivními opatřeními pro specifické poruchy učení a úspěšné zvládnutí školního učiva.

RSS