Počet nalezených záznamů: 104

 • Speciální výtvarná dílna

  Ivana Suchánková | 09.04.2013

  Výtvarná výchova s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami a speciální výtvarná výchova. Artefiletika a arteterapie ve výtvarné výchově žáků se specifickými potřebami. Celý kurz se bude střídat teorie, sebezkušenostní a zážitkové techniky účastníků s ukázkami práce dětí.

 • Speciální výtvarná dílna

  Ivana Suchánková | 14.03.2013

  Výtvarná výchova s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami a speciální výtvarná výchova. Artefiletika a arteterapie ve výtvarné výchově žáků se specifickými potřebami.

 • Seminář o dějinách a kultuře Židů

  Oldřich Vybíral | 28.02.2013

  Seminář ve dvou blocích seznamuje s dějinami a kulturou Židů a s dějinami antisemitismu a holocaustu. Podrobnosti a přiláška v příloze.

 • Seminář pro pedagogy o správné výživě na školách

  Jakub Štursa | 22.02.2013

  Venkovský prostor o.p.s. pořádá 15.3.2013 v Brně seminář "Všech pět pohromadě, Výchova ke správné výživě dětí". Seminář je akreditovaný MŠMT a je určen pro pedagogy I. a II. stupně ZŠ.

 • Pozvánka na setkání k výuce o lidských právech

  Oldřich Vybíral | 06.02.2013

  Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni Vás u příležitosti zakončení projektu Respekt nebolí zve na společné setkání škol a odborníků v oblasti vzdělávání Výuka o lidských právech nebolí v pátek 1. 3. 2013 od 10.00 hod.

 • Na seminářích Poruchy autistického spektra se naučíte rozpoznat projevy autismu již v raném věku

  Hana Krojzlová | 05.02.2013

  Cílem obou seminářů je seznámit učitelky MŠ, rodiče a asistenty pedagoga s charakteristickými projevy dětí raného a předškolního věku s poruchou autistického spektra a s jejich vývojovým profilem tak, aby byli schopni všímat si těchto projevů, rozpoznat je a kompetentněji se tak rozhodovat při eventuální integraci takto postižených dětí do MŠ, příp. s takto postiženými dětmi raného věku pracovat v těch MŠ, kde jsou přijímány i děti mladší 3 let.

 • Máte ve třídě leváky? Autor knihy "Nechte leváky drápat " lektoruje semináře, kde se seznámíte s nejnovějšími trendy v metodice psaní leváků i praváků.

  Hana Krojzlová | 31.01.2013

  Teoreticko-praktický seminář vychází z poznatků o nejčastějších obtížích psaní leváků a práce s prvotním nácvikem psaní v základní škole. Podá vysvětlení zásad zdravého psaní, kreslení a malování tak, aby levorucí žáci nebyli ve své školní práci znevýhodněni a dosáhli výkonů srovnatelných s praváky. Podá typologii nejčastějších způsobů psaní, ke kterým se uchylují leváci při řešení svých obtíží s psaním.

 • Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na leden – červen 2013

  Oldřich Vybíral | 31.01.2013

  MŠMT tento program zveřejnilo dne 30. ledna 2013, kompletní žádost o poskytnutí dotace pro výše uvedené období je nutné doručit do pátku 15. února 2013 na adresu: NIDM, Sámova 3, 101 00 Praha 10.

 • Prevence vyhoření

  Ivana Suchánková | 25.01.2013

  Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15 pořádá seminář s cílem poskytnout praktické rady, jak se bránit vyhoření, získání poznatků o syndromu vyhoření, jeho projevech a možnostech prevence, jak obnovit a udržet životní energii např. pomocí relaxačního cvičení.

 • Pozvánka na seminář - Příprava pedagogů středních škol na práci s nadanými dětmi

  Oldřich Vybíral | 25.01.2013

  Přijměte pozvání na seminář Příprava pedagogů středních škol pro práci s nadanými žáky, který se uskuteční 13. února 2013 v zasedací místnosti (1096) Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 od 10 hodin.

RSS