Počet nalezených záznamů: 118

 • "Socioterapie - terapie sociálních vztahů".

  Oldřich Vybíral | 08.08.2013

  Konference Trnavské univerzity. Podrobnosti v příloze.

 • Nabídka DVPP - Studium pro asistenty pedagoga

  Ivana Suchánková | 02.07.2013

  Středisko služeb školám Brno nabízí kvalifikační studium s názvem Asistent pedagoga 2013-2014 Asistent pedagoga získá odbornou kvalifikaci podle § 20 odst. 1 písm. f) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č.17/2005 Sb. Studium pro asistenty pedagoga je dále určeno těm, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

 • Uzávěrka stipendijního programu REF již 20. května!

  Oldřich Vybíral | 10.05.2013

  Blíží se uzávěrka Romského vzdělávacího fondu pro romské vysokoškolské studenty,. Více níže a v příloze.

 • Výběrové řízení na pozici školní psycholog (Hodonín)

  Oldřich Vybíral | 24.04.2013

  Město Hodonín vyhlašuje výběrové řízení na pozici školní psycholog. Termín přihlášek do 15.5.2013. Předpokládaný nástup 1.9.2013 nebo podle dohody.

 • Speciální výtvarná dílna

  Ivana Suchánková | 09.04.2013

  Výtvarná výchova s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami a speciální výtvarná výchova. Artefiletika a arteterapie ve výtvarné výchově žáků se specifickými potřebami. Celý kurz se bude střídat teorie, sebezkušenostní a zážitkové techniky účastníků s ukázkami práce dětí.

 • Speciální výtvarná dílna

  Ivana Suchánková | 14.03.2013

  Výtvarná výchova s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami a speciální výtvarná výchova. Artefiletika a arteterapie ve výtvarné výchově žáků se specifickými potřebami.

 • Seminář o dějinách a kultuře Židů

  Oldřich Vybíral | 28.02.2013

  Seminář ve dvou blocích seznamuje s dějinami a kulturou Židů a s dějinami antisemitismu a holocaustu. Podrobnosti a přiláška v příloze.

 • Seminář pro pedagogy o správné výživě na školách

  Jakub Štursa | 22.02.2013

  Venkovský prostor o.p.s. pořádá 15.3.2013 v Brně seminář "Všech pět pohromadě, Výchova ke správné výživě dětí". Seminář je akreditovaný MŠMT a je určen pro pedagogy I. a II. stupně ZŠ.

 • Pozvánka na setkání k výuce o lidských právech

  Oldřich Vybíral | 06.02.2013

  Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni Vás u příležitosti zakončení projektu Respekt nebolí zve na společné setkání škol a odborníků v oblasti vzdělávání Výuka o lidských právech nebolí v pátek 1. 3. 2013 od 10.00 hod.

 • Na seminářích Poruchy autistického spektra se naučíte rozpoznat projevy autismu již v raném věku

  Hana Krojzlová | 05.02.2013

  Cílem obou seminářů je seznámit učitelky MŠ, rodiče a asistenty pedagoga s charakteristickými projevy dětí raného a předškolního věku s poruchou autistického spektra a s jejich vývojovým profilem tak, aby byli schopni všímat si těchto projevů, rozpoznat je a kompetentněji se tak rozhodovat při eventuální integraci takto postižených dětí do MŠ, příp. s takto postiženými dětmi raného věku pracovat v těch MŠ, kde jsou přijímány i děti mladší 3 let.

RSS