Počet nalezených záznamů: 103

 • Kritéria školní zralosti - odklad školní docházky - Vyškov 11. 12. 2019

  Michal Slezák | 18.10.2019

  Seminář je zaměřený na otázky týkající se připravenosti předškoláků na vstup do ZŠ, na práci s předškoláky, na jejich rozvoj v rámci mateřské školy.

 • XXIV. Veletrh středních škol a Festival vzdělávání 2018

  Oldřich Vybíral | 12.11.2018

  Návštěvníci se seznámí s jednotlivými obory a řemesly, získají přehled o nabídkách středních škol, mohou se setkat a diskutovat se zástupci významných zaměstnavatelů v kraji, získají přehled o aktuální situaci na trhu práce a podrobné informace o podmínkách studia na vystavujících středních školách. To vše je důležité pro správné rozhodnutí o výběru střední školy a budoucím zaměstnání. Podrobnosti v příloze.

 • Férová škola - nabídka školení

  Oldřich Vybíral | 01.10.2018

  Férová škola funguje v rámci neziskové organizace Ligy lidských práv od roku 2012, nyní se zaměřujeme především na pomoc a podporu školám – učitelů a dětí.

 • Seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost podle zákona č.109/2002 Sb.

  Oldřich Vybíral | 11.09.2018

  Seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost podle zákona č.109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. Pravidelně aktualizováno NÚV.

 • Týden pro inkluzi

  Oldřich Vybíral | 04.09.2018

  Avízo akce obdržely všechny školy 19. června 2018. Podrobnosti a odkazy v příloze.

 • DVPP pro pedagogy MŠ - Smysluplné pomůcky

  Petra Škrdlíková | 24.08.2018

  MŠ Milosrdných bratří nabízí dva osmihodinové semináře s tematikou výroby a využití pomůcek při vzdělávání dětí s postižením (PAS, MR, ADHD aj.). Semináře lze hradit z Šablon II.

 • ASISTENT PEDAGOGA A ŽÁK S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ (NKS)

  Oldřich Vybíral | 27.02.2018

  Seminář je určen pro pedagogické pracovníky a asistenty pedagoga působící na ZŠ. Další informace v příloze.

 • VÝVOJ MODERNÍHO AUTOMOBILU

  Ivana Suchánková | 08.11.2017

  Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků nabízí akreditovaný vzdělávací program na podporu polytechnického vzdělávání, který představí základní realizační fáze a principy, které se v současné době uplatňují při vývoji a zavádění nového automobilu na trh

 • Škola – základ profese

  Oldřich Vybíral | 21.09.2017

  Workshop pro výchovné a kariérní poradce ZŠ. Hlavním cílem je poukázat na nedostatek kvalifikované pracovní síly a podpořit studium technických oborů.

 • VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA PRO DĚTI CIZINCŮ

  Oldřich Vybíral | 02.05.2017

  Seminář pro všechny pedagogy a studenty pedagogiky, kteří se setkávají s výukou dětí cizinců.

RSS