Počet nalezených záznamů: 1268

 • Učební úlohy ve výuce chemie na středních školách (webinář)

  Oldřich Vybíral | 25.03.2022

  Ukázka náplně webinářů, důraz je kladen na možnosti zařazení v různých fázích výuky (např. motivace, expozice, fixace učiva, testy), praktické (laboratorní) úlohy, anglické materiály pro nenásilné zařazování a oživení výuky a propojení předmětů. Účastnici obdrží originální materiály (pracovní listy) v editovatelné podobě a vždy bude zaslán i záznam z webináře.

 • Učební úlohy ve výuce chemie na ZŠ a VG (webinář)

  Oldřich Vybíral | 25.03.2022

  Ukázka náplně webinářů, důraz je kladen na možnosti zařazení v různých fázích výuky (např. motivace, expozice, fixace učiva, testy), vždy představena i praktická (laboratorní) úloha ve stylu badatelsky orientované výuky + originální materiály (PL) v editovatelné podobě.

 • Vzdělávací program - Basketbal ve škole

  Oldřich Vybíral | 25.03.2022

  Akreditovaný vzdělávací program AŠSK ČR. Jeho hlavním cílem je představení inovativní formy výuky školního basketbalu jako prostředku pohybové gramotnosti – jednoduše, zábavně a se zapojením všech dětí.

 • VIM Brno - Fenomén záškoláctví - rozvíjení řešení nikoli problémů - 31. 3. 2022

  Michal Slezák | 22.03.2022

  praktické postupy, vedení výchovné komise, rozhovory s žákem a rodiči.

 • Vzdělávání, přístupy, podpora dětí, žáků s poruchou autistického spektra

  Ivo Prokeš | 18.03.2022
 • Učitel jako kouč/leader (a ne mentor)

  Ivo Prokeš | 18.03.2022

  Seminář pro pedagožky/pedagogy ZŠ

 • Učitel jako poslání aneb buďme mentoři

  Oldřich Vybíral | 14.03.2022

  Studium na střední škole je obdobím, kdy přemýšlíme nad naším budoucím povoláním a nad tím jakým směrem se chceme v životě ubírat. Pro mládež v tomto věku proto existuje mnoho akcí, kde mohou nacházet sami sebe, zjišťovat co je baví a naplňuje. A jsou to právě učitelé, kteří by jim měli umět poradit, nasměřovat je a podpořit v jejich rozvoji. Naším cílem je Vás nejen seznámit s nově vznikající databází aktuálních a bezplatných aktivit, ale i Vám ukázat jak efektivně zapojit neformální vzdělávání do běžné výuky, jak rozvíjet nadané studenty, a bude i prostor pro vzájemné vyslechnutí zkušeností a tipů z řad pedagogů i studentů.

 • POKOS - Školení pro pedagogy základních a středních škol - březen 2022

  Oldřich Vybíral | 28.02.2022

  Příprava občanů k obraně státu (POKOS) je nedílnou součástí plánování obrany státu. Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády České republiky. Systematická a diferencovaná příprava občanů k obraně státu je jedním z předpokladů vytvoření potřebných schopností k zajišťování obrany jednotlivců i celé společnosti.

 • POKOS - Školení pro pedagogy základních a středních škol - duben 2022

  Oldřich Vybíral | 28.02.2022

  Příprava občanů k obraně státu (POKOS) je nedílnou součástí plánování obrany státu. Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády České republiky. Systematická a diferencovaná příprava občanů k obraně státu je jedním z předpokladů vytvoření potřebných schopností k zajišťování obrany jednotlivců i celé společnosti.

 • Newsletter Metodického portálu RVP.CZ 03/2022

  Oldřich Vybíral | 28.02.2022

  Novinky na metodickém portálu RVP.CZ na březen 2022.

RSS